Polityka prywatności

Polityka prywatności

Osoby nadsyłające zapytanie za pomocą formularza zgłoszeniowego, tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Dobry Moment swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby prowadzenia korespondencji i przesyłu nowych informacji (tj. newslettera) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia tych czynności (ustawa z dn. 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2018 r. poz. 1000 z późn.  m.)).

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Dobry Moment, kontakt: e-mail: kontakt@dobrymoment.om.pl . Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Osoby zainteresowane posiadają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym terminie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  • Czarny Facebook Ikona
  • Czarny YouTube Ikona