top of page

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Osoby nadsyłające zapytanie za pomocą formularza zgłoszeniowego, tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Dobry Moment swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby prowadzenia korespondencji i przesyłu nowych informacji (tj. newslettera) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia tych czynności (ustawa z dn. 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2018 r. poz. 1000 z późn.  m.)).

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Dobry Moment, kontakt: e-mail: kontakt@dobrymoment.om.pl . Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Osoby zainteresowane posiadają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym terminie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  • Czarny Facebook Ikona
  • Czarny YouTube Ikona
bottom of page